Tworzenie własnych map HDR w Cinema 4D

Prosty sposób na stworzenie własnych map HDR, które można wykorzystać do oświetlania sceny.
W rozwinięciu wpisu link do materiałów (scena, render, mapy HDR).