Narzędzie Tracer w Cinemie 4D

Poradnik zainspirowany pewną reklamą w TV. Niestety nie pamiętam co to za reklama.
Pokazuje on przykładowe wykorzystanie narzędzia Tracer w Cinemie 4D.

Poradnik o którym wspominam w tym poradniku: Wtyczka Thrausi i Cinema 4D.
W rozwinięciu wpisu link do projektu.