Narzędzia Connector, Spring, Motor i Constraint tag w Cinemie 4D

Przykładowe zastosowanie narzędzi Connector, Spring, Motor i tagu Constraint w Cinemie 4D.
W rozwinięciu wpisu plik ze sceną i renderem.