Jak zrobić powtarzalną teksturę w Photoshopie

W tym poradniku stworzymy teksturę powtarzalną w pionie oraz w poziomie.

Powtarzalna tekstura to taka, której przeciwległe krawędzie zlewają się ze sobą w przypadku ich złączenia.

Takie tekstury możemy wykorzystać między innymi do teksturowania obiektów w grafice 3D, czy chociażby do wypełnienia tła w różnego rodzaju grafikach.

 

Oto tekstura na której będziemy pracować:

Powtarzalna tekstura 1/13

Jeśli wypełnimy nią obszar o rozmiarze 1500×1500 px, zauważymy miejsca złączeń między poszczególnymi kopiami tekstury.

Powtarzalna tekstura 13/13

Aby temu zapobiec musimy wykonać poniższe czynności.

1. Otwieramy naszą teksturę w programie Photoshop (ja użyłem wersji CS5).

2. Powielamy naszą warstwę tła, poprzez kombinacje klawiszy CTRL+J (Layer—>Duplicate Layer…). Czynność tę wykonujemy cztery razy.

3. Musimy teraz powiększyć nasz obszar roboczy o 200%. W tym celu wciskamy ALT+CTRL+C (Image—>Canvas size…).

Powtarzalna tekstura 2/13

W oknie który nam się pokaże, zmieniamy rodzaj jednostek na procenty (percent), a następnie ustalamy wartości 200 przy szerokości (width) i wysokości (height), tak jak na obrazku.

Powtarzalna tekstura 3/13

Potwierdzamy przyciskiem OK. W tym momencie nasz obszar roboczy powinien zostać powiększony 200% w pionie i poziomie.

4. Powielone warstwy wyrównujemy kolejno do lewego górnego, prawego górnego, lewego dolnego i prawego dolnego rogu, aby uzyskać efekt jak na obrazku.

Powtarzalna tekstura 4/13

Po poprawnym ułożeniu warstw, musimy je ze sobą połączyć. Zaznaczamy nasze cztery warstwy (nie możemy zaznaczyć warstwy z tłem). Możemy to zrobić w okienku z warstwami, które włączamy klawiszem F7 (Window—>Layers), a następnie łączymy je ze sobą wciskając CTRL+E (Layer—>Merge Layers).

5. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zamaskowanie złączeń krawędzi. W tym celu możemy użyć narzędzi punktowy pędzel korygujący (często zwany plastrem), stempel, lub zaznaczenie obszaru i wypełnienie go funkcją Content-Aware (PPM na zaznaczenie—>Fill, w grupie Contents zmieniamy wartość Use na Content-Aware i potwierdzamy OK).

Ja użyłem narzędzia plaster, możemy go włączyć klawiszem J (Spot Healing Brush Tool).

Powtarzalna tekstura 5/13

Zmieniamy jego typ na Content-Aware (opcję tę znajdziemy pod przyciskami Plik (File), Edycja (Edit) etc.

Powtarzalna tekstura 5a/13

Po zamaskowaniu złączeń mój obraz wyglądał tak:

Powtarzalna tekstura 6/13

Nie jest to staranne wykonanie, ale poprawię je w następnych krokach, tam też opiszę dlaczego.

6. Zmniejszamy obszar roboczy o połowę. Robimy to w ten sam sposób, co w punkcie 3, z tą różnicą, że jako wartość wpisujemy 50 (czyli zmniejszamy o 50% w pionie i poziomie).

Powtarzalna tekstura 7/13

 Z racji tego, że nasz aktualny obraz jest większy niż obszar roboczy jaki chcemy uzyskać, program nas o tym poinformuje i zapyta, czy chcemy dokonać zmiany. Kontynuujemy operację (przycisk Proceed).

Powtarzalna tekstura 8/13

Dzięki temu powróciliśmy do początkowych rozmiarów naszej tekstury.

7. Teraz możemy staranniej zająć się poprawieniem wyglądu naszej tekstury. Robimy to dopiero teraz, ponieważ wiemy w jakim obszarze możemy wprowadzić ewentualne poprawki. Nie możemy nic zmieniać przy samych krawędziach, ponieważ wtedy nasza tekstura straci płynne przejścia między przeciwległymi krawędziami. Zmian dokonujemy narzędziami wymienionymi w punkcie 5. Im staranniej to zrobimy, tym lepszy efekt uzyskamy.

Tekstura przed poprawką:

Powtarzalna tekstura 9/13

Tekstura po poprawce:

Powtarzalna tekstura 10/13

Musimy sie postarać, aby wszystko było jednolite tudzież było jak najmniej charakterystycznych elementów. Zaznaczyłem elementy, które mogą rzucać się w oczy w przypadku użycia tekstury.

Powtarzalna tekstura 11/13

Oto efekt końcowy:

Powtarzalna tekstura 12/13

Jak widać przejścia między teksturami są gładkie i nie widać ich krawędzi, tak jak to było na początku. Możemy zaobserwować charakterystyczne elementy które zaznaczyłem w poprzednim punkcie.