Zapętlenie animacji w programie Cinema 4D

W tym krótkim poradniku pokażę Wam jak stworzyć prostą, zapętloną animację.