Animacja przy użyciu PolyFx w Cinema 4D

W tym poradniku zobaczycie sposób na uzyskanie efektu zamiany obiektu w pył.
Można to wykonać przy użyciu narzędzia PolyFx i MoGraph Effectorów.